Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Przejdź do treści

O nas

Beechfield Brands Limited is the home of four leading textile brands: Beechfield® Original Headwear, BagBase®, Quadra® and Westford Mill®, each with their own identity and philosophy. Founded in 1994, we have established ourselves as the go-to brand for quality, innovative products in the rebrandable accessories market. 
 

Our drive

What unites all of the unique brands is one common purpose: to drive advanced innovation in product design and performance, whilst upholding the highest ethical and environmental standards across the supply chain.

Beechfield B188 Salmon Pink Lifestyle 10.jpg

Our network

Products from across the four brands are available via our extensive network of trusted distributors and thousands of garment decorators throughout Europe. If you'd like to join our community, please get in touch.

Decoration heat press

Our responsibility

While we dedicate ourselves to staying ahead of the curve when it comes to style and functional design, we also pride ourselves on our sustainable ethos and responsible practices. Read more about our goals for the future below.

organice/gots

Our people

Our mission and our core values ensure that we are able to protect and reward each and every individual involved in the manufacture and supply of our products.

Ethical principles

Carbon Literacy Project

Beechfield Brands has been awarded the Carbon Literate Bronze certification; all of our staff have been trained to have an awareness of the carbon dioxide costs and impacts of everyday activities. As such, they are motivated to reduce emissions, on an individual, community and organisational basis. 

Carbon literacy teaser
1% for the planet shutterstock_1831361089

 

1% for the Planet

Inicjatywa 1% dla Planety opiera się na współpracy firm, które rozumieją istotę ochrony świata, w którym żyjemy. Jej członkowie zajmują się społecznym i środowiskowym wpływem przemysłu oraz ich własną rolą w tym zakresie. Wspólnie zobowiązują się do podjęcia większej korporacyjnej odpowiedzialności za prowadzoną działalność, łącząc wysiłki ofiarodawców i wykonawców dla szybszego wdrażania inteligentnych inwestycji na rzecz środowiska. Inicjatywa 1% dla Planety to organizacja non-profit.

Jej celem jest zachęcanie firm do ochrony środowiska poprzez przeznaczenie 1% całkowitego obrotu na cele grup działających na rzecz ochrony środowiska i poprawy poziomu życia społeczności. My uczestniczymy w tej inicjatywie za pośrednictwem marki Westford Mill®, poczuwając się do odpowiedzialności za naszą planetę i z powagą traktując nasze zaangażowanie. Dlatego też 1% obrotu z całorocznej sprzedaży Westford Mill® przekazywany jest na rzecz projektów będących odzwierciedleniem naszej pasji. Nie chodzi tu jednak wyłącznie o pieniądze, staramy się również o to, aby nasi pracownicy mieli czas i okazje do aktywnego uczestnictwa w ochotniczych, lokalnych inicjatywach społecznych i środowiskowych.

Share

Was this content helpful?